Cenu za konkrétní službu, dílo nebo realizaci obvykle nelze stanovit univerzálně, neboť velmi záleží na konkrétním zadání, rozsahu prací, časové náročnosti, požadované reakční době nebo v případě autorských děl i na ceně nákupu nebo převodu autorských práv. Výsledná cena je vždy součástí dohody a řídí se aktuální hodinovou sazbou a příplatky za expresní zpracování spolu s případnými cestovními výdaji. Pro hrubou představu si prohlédněte ceník modelových případů.

Každou hodinovou sazbu vždy účtuji s rozlišením 5 minut. Platíte tedy jen za ten čas, který aktuálně strávím nad Vaším projektem.

Standardní sazba

450 Kč / hod.

Standardní sazba je platná pro všechny poskytované činnosti s reakční dobou v průběhu následujících 48 hodin od nahlášení požadavku.

Zvýhodněná sazba

350 Kč / hod.

Zvýhodněná sazba je platná pro klienty, s kterými je uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci v délce trvání minimálně 1 roku a s využitím nejméně 20 hodin měsičně. Reakční doba činí do 24 hodin od nahlášení požadavku.

Extra sazba

300 Kč / hod.

V případech zvlášť úzké dlouhodobé spolupráce s plánovaným využitím nejméně 4 hodin denně nabízím extra sazbu s reakční dobou do 4 hodin od nahlášení požadavku.

Tzv. Reakční doba je čas potřebný pro zhodnocení Vašeho požadavku a započetí jeho případného řešení.

Urgentní příplatek

+ 50%

V případě požadavku na okamžité řešení Vašeho problému nebo přednostního vytvoření díla se ke smluvní ceně účtuje tzv. Urgentní příplatek. Tento příplatek se nevztahuje na činnosti v rámci Extra sazby. Možnost urgentních operací je limitována aktuální časovou kapacitou a podléhá předchozí dohodě.

Cestovní výdaje

6 Kč / km, příp. 200 Kč / hod.

Uvedená sazba platí za 1 km pro cesty mimo města Děčín a Jílové u Děčína a okolí do 10 km. Pro cesty nad 80 km nebo v trvání 1 a více hodin je dále účtována uvedená hodinová sazba (s rozlišením na každých 5 minut).

Ceník modelových případů

Ačkoliv se dá vymyslet velké množství případů, pro hrubou představu finanční náročnosti níže uvádím průměrné ceny vybraných činností v rámci Standardní sazby. Uvedené ceny jsou pouze orientační a jejich výše se může měnit v obou směrech zejména dle dalších požadavků nebo komplikovanosti řešení.

Webové stránky, aplikace

Statická webová prezentace

2.800,- až 5.000,- Kč

Do 5 HTML stránek s grafickým návrhem v ceně, bez možnosti administračního rozhraní.

Dynamická webová prezentace

5.000,- až 15.000,- Kč

Neomezeně stránek s administračním rozhraním vč. grafického návrhu.

E-shop nebo specializovaný portál

od 25.000,- Kč

Dynamická prezentace s objednávkovým systémem a administrací nebo nestandardní dynamická aplikace dle zadání, vše vč. grafického návrhu.

Správa systémů

Realizace webserveru

8.000,- Kč

Instalace a konfigurace webového serveru Apache (HTTP, HTTPS) na platformě Linux (Debian) vč. konfigurace souvisejících služeb (PHP, FTP, MySQL, Awstats), automatizace Let's Encrypt certifikátů a standardního zabezpečení.

Realizace mailserveru

12.000,- Kč

Instalace a konfigurace e-mailového serveru Postfix + Dovecot (SMTP, POP3S, IMAPS) na platformě Linux (Debian) vč. konfigurace souvisejících služeb (MySQL, DKIM, SpamAssassin) a standardního zabezpečení.